Tuesday, November 30, 2010

GRADUAN

Setiap kali melakukan penyuntingan, saya berasa cukup ralat jika berjumpa perkataan 'graduan' disalahgunakan (tidak menepati maksud).
Perhatikan ayat ini:
1. Graduan itu kelihatan gembira hendak menerima ijazah pada hari konvokesyennya.
2. Para graduan sedang berbaris untuk menerima anugerah daripada canselor universiti.
3. Penulis novel itu merupakan graduan UKM.
4. Setelah hampir empat tahun bekerja sebagai pendidik, graduan dari Universiti Malaya itu membuat keputusan untuk menjadi penulis sepenuh masa.
Ayat no. 1 dan no. 2 adalah betul dari segi maksud.
Ayat no. 3. dan no. 4 adalah salah, dan ayat sebeginilah yang sering ditemui yakni tidak memberi maksud sebagaimana perkataan graduan dalam ayat 1 dan 2.
Apa yang salahnya?
Graduan bererti mahasiswa yang akan menerima ijazahnya pada hari konvokesyennya (bererti ijazah atau sijil belum lagi berada di tangannya walaupun telah lulus dan tamat pengajiannya ... mahasiswa yang sedang bersiap sedia dengan jubah konvokesyen untuk menerima anugerah akademik).
Bahasa Inggeris menyebutnya 'graduand', tetapi kita menganggap graduand/graduan sebagai 'graduate' (siswazah).
Ayat no.3 dan n0.4 sepatutnya menggunakaan perkataan siswazah/lulusan atau pemegang ijazah.
Pensyarah bahasa Melayu saya di universiti sering menekankan kesalahan penggunaan perkataan graduan ini. Katanya bukan orang biasa sahaja yang salah guna dan tak faham erti sebenar perkataan graduan, malah lebih memalukan pensyarah bahasa Melayu sendiri pun tidak tahu menggunakan. Itu katanya. Kata-kata beliau itu terus melekat di ingatan saya hingga hari ini. Benar katanya itu, apabila saya terlibat secara langsung dengan penerbitan buku dan banyak membuat penyuntingan naskhah, masalah ini sering ditemui.
Jika tidak percaya, bukalah Kamus Dewan, kitab rujukan bahasa Melayu di negara kita, atau jika anda seorang yang sangat pemalas mahu menyelak kitab tebal itu dan hanya tahu ber-Internet sahaja ... Googlelah sahaja perkataan 'graduand' di hujung jari anda!

No comments: